Vi ekspanderer i gode tider

Grenland Betongsaging

Vi satser på å ligge langt fremme når det gjelder teknologi som gjør driften mer konkurransedyktig enn tidligere. Demoleringsmaskinen Brokk 90 er i tillegg med på å unngå unødige helseplager som manuelle pigghammer kan påføre personalet.

Maskinen er utstyrt med graveskuff, pigghammer, griper m/rotator og betongsaks. Dette utstyret gjør maskinen ideel til innvendige og utvendige arbeider. Maskinen drives elektrisk og det produseres ingen avgasser. Deter også er fordel at maskinen er fjernstyrt slik at i situasjoner som er krevende kan føreren posisjonere seg for optimal sikt og stå i sikkerhet.

Vi er svært stolte av vårt nye medlem i maskinparken og ser frem til å introdusere maskinen for våre oppdragsgivere.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest