Historikk

Grenland Betongsaging AS har bygget opp sitt rennomè gjennom sin sterke bransjekunnskap og historikk av nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Grenland Betongsaging AS ble stiftet i 2007. betongsaging, kjerneboring, riving og betongarbeider. 

Grenland Betongsaging AS bygde seg opp over tid og skapte en trofast kundeportefølje som var opptatt av kvaliteten på arbeidet som ble utført

Situasjonen i dag:
I dag er det 11 ansatte i Grenland Betongsaging AS og vi er en gjeng som har et unikt samhold og hvor alle er opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført. Vi har moderne utstyr til betongsaging og kjerneboring + maskinpark. Grenland Betongsaging AS er et selskap i kontinuerlig utvikling og forbedring, og vi setter pris på all ris og ros fra våre kunder og samarbeidspartnere.

Grenland Betongsaging