Kjerneboring

Grenland Betongsaging AS har bygget opp sitt rennomè gjennom sin sterke bransjekunnskap og historikk av nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Grenland Betongsaging ble stiftet i juli 1997. Det var da Helge Pedersen som startet virksomheten som et personlig selskap. Helge hadde før denne tid 16års erfaring innenfor betongsaging, kjerneboring, riving og betongarbeider. Han bygde seg opp over tid og skapte en trofast kundeportefølje som var opptatt av kvaliteten på arbeidet som ble utført.

Grenland Betongsaging AS
Helge fant ut etter 10års drift at pågangen i markedet økte og muligheten for å imøtekomme kundene ble nærmest umulig på egen hånd. Han tok da en beslutning om å selge virksomheten sin til et nystartet selskap som han selv var medeier i (Grenland Betogsaging AS). Dette ble gjort på bakgrunn av å styrke administrasjonen og mulighetene for å skape en sunn vekst i selskapet for å imøtekomme den voksende etterspørselen. Helge fortsatte som driftsleder i det nye selskapet og Tommy Thovsland ble ansatt som daglig leder.

Situasjonen i dag
I dag er det 9 ansatte i Grenland Betongsaging AS og vi er en gjeng som har et unikt samhold og hvor alle er opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført. Vi har moderne utstyr til betongsaging og kjerneboring. Vi benytter hovedsaklig Hilti som leverandør av sager, men har også andre merker i vår maskinpark. Grenland Betongsaging AS er et selskap i kontinuerlig utvikling og forbedring, og vi setter pris på all ris og ros fra våre kunder og samarbeidspartnere.