HMS

Grenland Betongsaging AS sin kvalitetsfilosofi

  • Vi utfører våre oppdrag i henhold til kundens betingelser
  • Vi leverer det kunden ønsker til avtalt pris og kvalitet
  • Vi skal følge krav i henhold til NS 3420
  • Vi skal lære av våre feil
  • Vi skal dokumentere vår kvalitet

Grenland Betongsaging AS sin HMS-filosofi

  • Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte
  • Vi skal følge gjeldene lover og regler
  • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
  • Alle er ansvarlige for egen og andre sin sikkerhet

Disse målene skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i Grenland Betongsaging AS. Vi skal jobbe målrettet sammen med våre kunder, leverandører og ansatte for å gjøre jobben så effektivt og sikkert som mulig. Vi har jevnlige HMS møter hvor alle avvik blir gjennomgått slik at vi kan lære av egne og andre sine feil. Vi mener at et slikt engasjement vil resultere i besparelser for våre kunder, minimere risikoen og føre til økt trivsel på arbeidsplassen.