Prosjekter

Riving av trapp på Down Town, Porsgrunn

Riveoppdrag på Down Town kjøpesenter i Porsgrunn. Innvendige trappekonstruksjoner sages bort og fjernes for ombygging av torv. Rivingen krever spesielle tiltak mot støv, støy og forsiktig behandlig og uttransport av rivemasser.

Bortsaging av trapper og tilhørende vegger inne på torvet på Down Town. Alt arbeidet som skulle gjøres på dette prosjektet måtte foregå på natten for å unngå støy og sjenanse for kundene. Alle butikker som lå i nærheten av riveområdet ble dekket til hver natt for å unngå støy og føyke på varene i tillegg til at det ble brukt eget avsug ved pigging.

Demontering av balkonger

Grenland Betongsaging AS utførte saging og fjerning av betongbalkonger på sagafossveien i Notodden. Jobben ble utført for svenske Balco AB som driver stort med rehabilitering av balkonger/fasader.