Grenland Betongsaging AS har bygget opp sitt rennomè gjennom sin sterke bransjekunnskap og historikk av nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Grenland Betongsaging ble stiftet i juli 1997.

Grenland Betongsaging AS

Ble omgjort fra ENK. til AS i 2007

Situasjonen i dag
I dag er det 9 ansatte i Grenland Betongsaging AS og vi er en gjeng som har et unikt samhold og hvor alle er opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført. Vi har moderne utstyr til betongsaging og kjerneboring.  Grenland Betongsaging AS er et selskap i kontinuerlig utvikling og forbedring, og vi setter pris på all ris og ros fra våre kunder og samarbeidspartnere.