Grenland Betongsaging

Ny høyspentkabel i Lieråstunellen,

Grenland Betongsaging har startet med boring og gysing av 1600 bolter for kanal til ny høyspentkabel i Lieråstunellen, Innleid av Norsk Jernbanedrift som fagansvarlig. I den anledningen har vi modifisert en borerigg for kjerneboring og fjellboring. Etter 3 nattskift viser det seg at dette fungerer meget bra🙂