- velkommen til -

Grenland Betongsaging

nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Historien om oss

Grenland Betongsaging AS har bygget opp sitt rennomè gjennom sin sterke bransjekunnskap og historikk av nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Grenland Betongsaging ble stiftet i juli 1997. I dag er det 9 ansatte i Grenland Betongsaging AS og vi er en gjeng som har et unikt samhold og hvor alle er opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført. Vi har moderne utstyr til betongsaging og kjerneboring.

Siste nytt fra Grenland Betongsaging

Siste nytt

Vi ekspanderer i gode tider

Vi satser på å ligge langt fremme når det gjelder teknologi som gjør driften mer konkurransedyktig enn tidligere. Demoleringsmaskinen Brokk 90 er i tillegg med

Les mer »
Grenland Betongsaging
Siste nytt

Ny høyspentkabel i Lieråstunellen,

Grenland Betongsaging har startet med boring og gysing av 1600 bolter for kanal til ny høyspentkabel i Lieråstunellen, Innleid av Norsk Jernbanedrift som fagansvarlig. I

Les mer »