Velkommen til Grenland Betongsaging AS

Grenland Betongsaging AS har bygget opp sitt rennomè gjennom sin sterke bransjekunnskap og historikk av nyskapende løsninger på spesielle problemstillinger.

Grenland Betongsaging ble stiftet i juli 1997. I dag er det 9 ansatte i Grenland Betongsaging AS og vi er en gjeng som har et unikt samhold og hvor alle er opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført. Vi har moderne utstyr til betongsaging og kjerneboring.

Les mer
Image

Våre tjenester

Riving

Vi utfører riving av diverse betong/murkonstruksjoner.

Les mer

Kjerneboring

Vi utfører kjerneboring i betong, Leca, tegl og lignende materialer.

Les mer

Betongsaging

Vi utfører saging i betong, Leca, tegl og lignende materialer.

Les mer

Facebook-feed